Na Placu Górnośląskim odbyło się wspaniałe zgromadzenie, przemawiał tow. Brzozowski i inni.

Po jednomyślnym uchwaleniu rezolucji pochód ruszył przed stację kolejową, gdzie premawiał tow. Piątkowski, a stamtąd przed lokal P.P.S., gdzie został rozwiązany po przemówieniu tow. Brzozowskiego i Piątkowskiego.

W pochodzie wzięło udział około 2-ch tysięcy osób.

Wieczorem w lokalu T.U.R. odbyła się uroczysta akademja, którą imieniem miejscowego Komitetu otworzył tow. Walentynowicz. Przemawiał tow. Piątkowski, oraz odbyła się część artystyczna.

* *

Tak zwana “P.P.S. lewica” i komuniści urządzili obchód, w którym wzięło udział około 100 osób, przeważnie młodzież. B.B.S. nie urządziła żadnego obchodu, tylko zebranie po południu, na którem była garstka ludzi.

Robotnik : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. R.35, nr 158 (7 czerwca 1929)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.