Kurjer Codzienny z 21 sierpnia 1899 donosi na pierwszej stronie o ciekawej inicjatywie „kapitalistów warszawskich”. Łukasz Rygało