W 100-ną rocznicę bitwy pod Grochowem i zgonu gen. Franciszka Żymirskiego odbył się pod honorowym protektoratem p. prezydenta miasta inż. Słomińskiego i d-cy OK I gen. Wróblewskiego uroczysty obchód w Klembowie, gdzie spoczywają zwłoki bohaterskiego obrońcy Olszynki. Łukasz Rygało

Ogólny kryzys gospodarczy, jaki objął wszystkie niemal dziedziny przemysłu, handlu i rolnictwa, oraz co za tem idzie, potęgujące się bezrobocie, stwarzają podatny grunt dla agitacji komunistycznej. Dało się to również odczuć i w Markach, spokojnej miejscowości pod Warszawą, która w dniu 23 lutego r. b. stały się widownią nieszczęśliwych wypadkówCzytaj dalej

„Serce moie drogie. Ostatni duch mego życia było westchnieniem do Ciebie, droga y nayukochańsza Saluniu, y do lubych mych Dzieciaków. Dziękuię Ci, za przyjemności, któremiś mię przez kilkanaście lat uszczęśliwiała. Kochałem Cię y byłem Ci wierny aż do zgonu, Bóg temu świadkiem. Lecz nie zamknę oczów, dopokąd Cię nie ubłagam,Czytaj dalej