Wczoraj zakończył się proces burmistrza m. Wołomina, Mieczysława Czajkowskiego, obrońcy prywatnego Antoniego Kępińskiego i obywatela ziemskiego Stefana Naswetera, oskarżonych o fałszowanie ksiąg handlowych, sporządzanie fałszywych bilansów i niezgodne z wolą osób wpłacających pieniądze wypełnianie blankietów zgłoszeń – Banku Współdzielczego w Wołominie. 

Aktem oskarżenia była również objęta działalność dyrektora Banku Współdzielczego, Marjana Zarębskiego. Sprawę jego jednak ze względu na niestawienie się w Sądzie z powodu choroby, wyłączono.

Sąd, po zamknięciu przewodu i przemówieniach stron, wydał wyrok uniewinniający wszystkich 3-ch oskarżonych. W motywach sąd zaznaczył, że przewód nie dostarczył danych o winie oskarżonych.

Gazeta Polska: pismo codzienne,
R.5, nr 150
(1 czerwca 1933)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.