„Olgierd” – kapral podchorąży, syn Teodora i Marianny z domu Śniegockiej, urodzony 5 października 1922 roku w Sierpcu, odznaczony Krzyżem Walecznych, rozkazem 8/42 Komendy Związku Walki Zbrojnej Okręgu Mazowsze. Zmarł 1 lipca 2003 roku, pochowany na cmentarzu wyznaniowym w Sierpcu.

« Back to Glossary Index

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.