Urodzony 26 marca 1924 roku w Sierpcu. W latach 1940 – 1941 ukończył trzecią i czwartą klasę gimnazjalną na tajnym nauczaniu w Radzyminie, a następnie w 1943 r. Liceum matematyczno-fizyczne im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Od 1941 r. do wiosny 1942 r. w Z.W.Z., a później do 10 sierpnia 1944 r. w Armii Krajowej. Od czerwca 1942 r. do czerwca 1943 r. ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty klasa „Ordon” prowadzony przez ppor. „Doliwę” Henryka Kutnera. W Armii Krajowej początkowo był gońcem bojowym dowódcy plutonu strzeleckiego. Podczas Akcji „Burza” od 15 lipca do 10 sierpnia w Oddziale Specjalnym ogniomistrza „Wyboja”. Od 10 sierpnia 1944 r. do 10 kwietnia 1945 r. w niewoli niemieckiej. W listopadzie 1945 r. powrócił do Polski, do Sierpca. Od listopada 1945 r. do października 1946 był w Ruchu Oporu Armii Krajowej w Sierpcu pod dowództwem „Wyboja”. Uczestniczył w akcjach zbrojnych w Sierpcu i powiecie sierpeckim. Od października 1946 r. do 10 marca 1950 roku. ukrywał się w województwach szczecińskim, warszawskim i wrocławskim. W dniu 10 marca 1950 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy „informacji wojskowej” Wrocławskiego Okręgu Wojskowego. Wyrokiem sądu wojskowego z Warszawy, na sesji wyjazdowej w Sierpcu 20 grudnia 1950 r. został skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na 15 lat więzienia. Wyrok odbywał w więzieniach w Warszawie, Rawiczu, Sieradzu, Wronkach i Strzelcach Opolskich. Objęty amnestią z 1957 r., w wyniku której wyrok obniżono mu do 10 lat więzienia. 20 lutego 1960 r. zwolniony z więzienia w Strzelcach Opolskich na 19 dni przed upływem wyroku.

„Młodzik” jest autorem wielu publikacji oraz współautorem książek „Armia Krajowa – Radzymin Obwód „Raróg”, „Rajski Ptak”, „Burak” w dokumentach” i „Ich znakiem był „Rajski Ptak”. Swoje wspomnienia spisał w autobiografii pt. „Wspomnienia Młodzika”.

« Back to Glossary Index

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.