Urodził się 31 grudnia 1891 r. w Wilnie, gdzie w 1914 roku ukończył Szkołę Chemiczno-Techniczną. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska rosyjskiego. W lutym 1918 roku zgłosił się do II Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie i został wcielony do II Dyonu Artylerii Ciężkiej. Korpusem dowodził gen. Józef Haller. W dniach 13 – 15 sierpnia 1920 roku brał udział w bitwie pod Radzyminem, a później w bitwie nad Niemnem.

W 1921 roku został zweryfikowany do stopnia kapitana. Jesienią 1922 roku przeniesiono go do 29 pułku artylerii. Wiosną 1925 roku został przeniesiony do Szkoły Strzelań Artylerii w Toruniu na stanowisko instruktora. Podczas mobilizacji został oddany do dyspozycji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, a następnie przydzielony do sztabu Armii „Modlin”. Po wygaśnięciu walk uniknął niewoli niemieckiej i przybył do Wołomina.

Tu od listopada 1939 roku z grupą znajomych rozpoczął pracę podziemną. Wiosną 1942 roku przewodniczył odprawie zjednoczeniowej organizacji niepodległościowych w Radzyminie, na której powstała Armia Krajowa. Mjr. Witold Kitkiewicz „Marian” został mianowany Komendantem Obwodu Radzymin, który przyjął nazwę „Rajski Ptak”. Na stanowisku tym pozostawał do 1 października 1943 roku. Podczas jego komendantury Obwód AK „Rajski Ptak” rozwinął się wszechstronnie: liczebnie, szkoleniowo, wzrosła też wartość bojowa pododdziałów. Od początku października 1943 do 11 czerwca 1944 roku pozostawał do dyspozycji Komendy Głównej AK. Dnia 11 czerwca 1944 roku został przeniesiony do Obszaru AK Lwów na stanowisko Kwatermistrza Obszaru. Stanowisko to piastował do czasu zajęcia Lwowa przez armię sowiecką. W konspiracji pozostawał do 3 marca 1945 roku, kiedy został aresztowany przez NKWD. W sierpniu 1945 roku, za przynależność do Armii Krajowej, skazano go na 10 lat obozów pracy i wywieziono do ZSRR. W sierpniu 1948 roku zmieniono mu resztę kary na deportację do Polski. We wrześniu 1948 roku powrócił do Wołomina. Przy poszukiwaniu pracy wszędzie spotykał się z odmową zatrudnienia. Do 1959 roku utrzymywał się z korepetycji matematyki, a żona mjr. „Mariana” z lekcji muzyki.

Za czyny wojenne został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł 29 grudnia 1966 roku, pochowany na cmentarzu w Kobyłce.

« Back to Glossary Index

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.