Kalendarium Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie – lata 1924-1926

1924

12 marca ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski (1862–1938) wydzielił z parafii pw. św. Trójcy w Kobyłce w Dekanacie Radzymińskim, parafię w Wołominie.

1 kwietnia nowa parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, licząca około 5900 wiernych, została erygowana.

Proboszczem parafii został mianowany ksiądz Jan Ignacy Golędzinowski.

W pierwszych latach pobytu w Wołominie ksiądz proboszcz Golędzinowski prowadził prace wykończeniowe w kościele. W świątyni ułożono posadzkę z terakoty i zbudowano, w miejsce prowizorycznego, nowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, ufundowanym przez księdza Golędzinowskiego. Ołtarz powstał ze składek parafian, wśród których ofiarnością wyróżniał się Feliks Koprowicz.

Zakupiono paramenty liturgiczne (ornat, kielich) do sprawowania mszy św. i karawan pogrzebowy.

Zostały postawione dwa ołtarze boczne. Ołtarz św. Teresy – był darem Stefana (1879–1952) i Heleny (zm. 1965) Nasfeterów, właścicieli majątku Ręczaje koło Wołomina i kina „Oaza” na ulicy Ogrodowej. Drugi ołtarz przeznaczyli dla kościoła właściciele majątku Wołomin – Henryk Konstanty (1851–1934) i Wiktoria (1861–1955) Woyciechowscy herbu Jelita. Obraz przedstawiający św. Rodzinę ofiarowali państwo Matuszewscy.

Ksiądz  Golędzinowski zajmował się także formowaniem życia duchowego swoich parafian i prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną. Był kapelanem Związku Strzeleckiego w Wołominie, gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie do 1932 roku. Powołał do życia organizacje kościelne: Trzeci Zakon św. Franciszka, Bractwo Żywego Różańca (30 kółek różańcowych), Związek Matek Chrześcijańskich, Apostolstwo Modlitwy, Dziecięcą Krucjatę Eucharystyczną, Koło Ministrantów oraz Ligę Katolicką (Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej).

Przy parafii podjęły działalność: orkiestra dęta pod dyrekcją trębacza Stanisława Wojakowskiego (1888–1951) i chór, którego honorowym prezesem był pan Zgorzelski.

1925

Z inicjatywy księdza Golędzinowskiego w Wołominie zostało założone Schronisko dla Sierot (Sierociniec) i Bursa dla Chłopców, utrzymywane przez Towarzystwo Pomocy Ubogim Dzieciom oraz Schronisko dla Starców. Sierociniec i Schronisko dla Starców prowadziły Siostry Albertynki.

1926

Ksiądz proboszcz Golędzinowski został prezesem Domu Ludowego przy ulicy Długiej 8 (obecnie Moniuszki) oraz prezesem Komitetu Pomocy Bezrobotnym, który w Domu Ludowym prowadził Biuro Pośrednictwa Pracy.

12 grudnia ksiądz Golędzinowski stanął na czele Rady Nadzorczej Kasy Rzemieślniczej Spółdzielni z o.o. (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa). Był prezesem Kasy do 1929 roku.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.