Główny inżynier gubernjalny, p. Piotrowski, inżynier powiatowy p. Pawłowski oraz naczelnik powiatu radzymińskiego, Polenko, przybyli wczoraj do Wołomina w celu obejrzenia nowo-wzniesionej kaplicy murowanej. Komisja rzeczona zaopinjowała, iż kaplica pod względem technicznym odpowiada wszelkim warunkom, i że może być oddana do użytku publicznego.

W tych dniach kaplica będzie poświęcona i nabożeństwa będą w niej odprawiane w niedziele i święta. Budowa kościoła obok tej kaplicy, rozpoczęta r. z., pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, przy skromnych środkach materjalnych, potrwa lat kilka, jednakowoż acz powoli, roboty w porze letniej prowadzone są bez przerwy.

Słowo, R.27, nr 242
(5 września 1908)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.