1928 Zbudowano organy do kościoła, fundacji parafianina Łado, który przeznaczył na ten cel złotych. 1929 Ukończono ostatecznie budowę plebanii, którą stawiano od 1928 roku pod opieką i nadzorem Juliana Garbolewskiego…
czytaj dalej