Dnia 9 stycznia odbyła się choinka noworoczna dla młodzieży szkolnej. Dnia 28-29 marca 1954 r. odbyła się wycieczka uczniów klasy IV wraz z dyrektorem szkoły i wykładowcami technologii do Zakładów Szklarskich „Ujście”. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi urządzeniami mechanicznymi zastosowanymi w przemyśle szklarskim. Przy końcu roku szkolnego złożyło z klasy czwartej 27 uczniów egzamin dojrzałości i otrzymało dyplomy technika – technologa szkła. W czasie wakacji nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor, Teofil Gumiński, objął funkcję kierownika internatu, a na jego miejsce powołano od 1 sierpnia Piotra Rostkowskiego, dyrektora Zawodowej Szkoły im. Konopczyńskiego w Warszawie.

Technikum posiada kierunek nauczania – technologia szkła – i liczy cztery klasy, bo klasa normowania wróciła od wakacji do swej szkoły macierzystej t. j. do Technikum Ceramicznego w Warszawie. Energiczna propaganda na rzecz naboru pozwoliła w czasie dodatkowego egzaminu przy końcu sierpnia zorganizować dwie klasy pierwsze technologii szkła, co razem stanowi pięć klas tego kierunku z liczbą młodzieży 168 osób. Obok nauki teoretycznej w szkole młodzież klas pierwszych i drugich przechodzi szkolenie warsztatowe w wymiarze sześć godzin tygodniowo. Szkolenie to odbywa się w miejscowej hucie szkła, która zapewnia młodzieży materiał i sprzęt szkoleniowy, a szkoła opłaca tylko nauczycieli zawodu, rekrutujących się z pośród pracowników huty. Należy podkreślić szczególna rolę pracownika huty, Stanisława Lindego, który naucza zawodu, zapewnia należyta organizację nauki przy warsztacie i otacza młodzież prawdziwie ojcowską opieka w zakładzie i poza zakładem. Od 1 września 1954 zaangażowany został ponadto etatowy nauczyciel zawodu, Paweł Kowalski.

Etatową obsadę przedmiotów teoretycznych tworzyli ob. ob. Aleksander Dobrzański, Wacław Nowotny, Czesław Konieczny i od 1. IX. 1954 ob. Stanisław Aleksander Dobrzański Akademii Wychowania Fizycznego, reszta to nauczyciele dochodzący o niepełnym wymiarze godzin nauczający przedmiotów: j. polski – Z. Sznitko, j rosyjskiego – L. Dobrzyński, matematyki i fizyki – Zch. Nitschke, materiałonoznawstwa – R. Faustyn; chemii – M. Rey; ćwiczenia laboratoryjne – L. Nitschke, Z. Zand; T. Witkowski – pełniący jednocześnie obowiązki kierownika laboratorium, laborant – Woropaj.

Łukasz RygałoedukacjaPRL1954,edukacja,kronika,lata 50.,Piotr Rostkowski,szkoła,Technikum Przemysłu SzklarskiegoDnia 9 stycznia odbyła się choinka noworoczna dla młodzieży szkolnej. Dnia 28-29 marca 1954 r. odbyła się wycieczka uczniów klasy IV wraz z dyrektorem szkoły i wykładowcami technologii do Zakładów Szklarskich 'Ujście'. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi urządzeniami mechanicznymi zastosowanymi w przemyśle szklarskim. Przy końcu roku...historia miasta w dokumentach i wspomnieniach