Warszawa (Tel. wł.) „Moment” żydowski w jednym ze swoich ostatnich numerów zamieszcza sprawozdanie z uroczystości otwarcia centralnej szkoły instruktorów wojskowych organizacyj żydowskich. Szkoła ta znajduje się w Zielonce pod Warszawą. W szkole kształci się ponad stu uczniów, ze wszystkich części Polski. Po ukończeniu tej szkoły instruktorzy zostaną wysłani do grup miejscowych, w celu przeprowadzania sportu zbrojnego.

Dziennik Poznański : wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych R.76, nr 8 (11 stycznia 1934)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.