Miasto Wołomin, niedawno jeszcze puste piaski, rozwija się bardzo żywo i rozciąga wzdłuż plantu kolei petersburskiej. Ma ono wraz z okolicami dużą przyszłość przed sobą. Sadowić się tam zaczynają niewielkie fabryki. Od Wołomina już trzy linje tramwajowe prowadzą do całego szeregu letnisk w różnych kierunkach. W odległości wiorsty od stacji kolejowej na prawo w bok, piasczysta droga przez zwykły lasek wiedzie do wsi Lipiny. W kącie rozwartym, utworzonym przez tę drogę, w bardzo pięknem położeniu, duża budowla świeci czerwonemi cegłami. Zbliżamy się z ciekawością, pytając coby to być mogło? Nowa fabryka, śpichrz wielki, czy coś innego. Otóż nie! Są to mury zamierzonego kościoła!

Mury pod dachem… opuszczone i zaniedbane, zaniedbane od dłuższego już czasu. Co to może znaczyć? Któż się tem zajmuje? Ano!, pieniędzy zabrakło… Nikt się nie zajmuje. Przed dwoma laty jeszcze przed kościołami w Warszawie, w pociągach kolejowych zbierano datki “na budowę kościoła w Wołominie”. Teraz wszystko ustało, a mury sterczą żałośnie, osypując się miejscami. Z darza się nieraz, że do takiego przedsięwzięcia, jak wzniesienie domu Bożego, przystępuje się licząc siły na zamiary z tą wielką ufnością, że ofiarność publiczna nie zawiedzie. Ofiarności tej jednak trzeba dopomagać. Nie płynie ona sama, jak potok samorodny, lecz wymaga pewnego trudu, aby jej źródło otworzyć.

Dla kościoła w Wołominie trudu tego jednak nikt nie podejmuje!

Przypuśćmy nawet, że wszystkie wysiłki, gdyby były robione – skutku nie odnoszą, to i wtedy jednak rola inicjatorów nie może się ograniczyć do założenia rąk i oczekiwania w milczeniu… zmiłowania Bożego. Trzeba żal swój wynurzyć i bezczynność swoją usprawiedliwić, a wtedy może znalazłyby się i sposoby pomocy, któreby rozpoczęte dzioło pomyślnie do zakończenia doprowadziły.

Sterczące w polu mury kościoła w Wołominie domagają się dalszej pracy.

Kurjer Warszawski
R.93, nr 227 (18 sierpnia 1913)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.