Listopad 2003 roku. Jubileusz 50-lecia koszykówki w Wołominie.

Listopad 2003 roku.
Jubileusz 50-lecia
koszykówki w Wołominie.

Od lewej Dinozaury –
gwiazdy lat pięćdziesiątych:
Jerzy Żmudzki, Jerzy
Czerwiński i Ryszard
Buczma (Dziadek), a dalej:
Andrzej Wierzbicki, Mietek
Skołożyński (Szczęka) i Jan
Nadaj (Stopa).