Sprawa tow. Adama Obarskiego i Piątkowskiego

Wczoraj przed sądem powiatowym w Wołominie odbyła się rozprawa przeciwko tow. tow. ^Adamowi Obarskiemu, członkowi Redakcji “Robotnika” i tow. Antoniemu Piątkowskiemu przewodn. miejsc. Komitetu P.P.S. oskarżonym z 134 cz. II i 263 cz. I K. K., za przemówienia wygłoszone na wiecu przedwyborczym w Wołominie, w dn. 28 września roku bież. Rozprawa wyznaczona była na piątek 7 b.m. Zawiadomienia o rozprawie doręczone zostały oskarżonym na 24 godziny przed jej terminem.

Robotnik - organ Polskiej Partyi Socyalistycznej., R.36, nr 343 (8 listopada 1930)Akt oskarżenia zarzuca tow. tow. Obarskiemu i Piątkowskiemu, że dopuścili się obrazy Rządu i jego organów. W sprawie tej obydwaj towarzysze byli już raz aresztowani, przyczem tow. Piątkowski po przesłuchaniu przez sędziego śledczego został zwolniony. Jako środek zapobiegawczy zastosowano nadzór policyjny. Tow. Obarski, który również w tej sprawie był aresztowany, zwolniony został po kilku dniach pa przesłuchaniu przez powiatowego komendanta policji w Radzyminie. Skierowany do sędziego śledczego, tow. Obarski został zwolniony bez przesłuchania i bez zastosowania środka zapobiegawczego. Sędzia nawet wyraził zdziwienie, że tow. Obarski został do niego skierowany.

Przed przystąpieniem do rozprawy tow. Obarski zwrócił się do Sądu z prośbą o odroczeue sprawy, motywując to tem że zawiadomienie o sprawie otrzymał na dzień przedtem, że ze zdziwieniem dowiedział się o tem, iż jest oskarżony i że prokurator wytoczył mu sprawę. Nie doręczono mu aktu oskarżenia. Nie mógł nawet zwrócić się o pomoc prawną, tak mało miał czasu. Z pośród dziewięciu wezwanych przez prokuratora świadków – sześciu stanowili policianci, a trzech tylko osoby cywilne. Wszyscy są świadkami oskarżenia.

Świadkowie podani przez tow. Piątkowskiego nie zostali na sprawę wezwani.

W tych warunkach tow. Obarski prosił o odroczenie sprawy, celem przedstawienia sadowi świadków. Tow. Piątkowski przyłączył się do prośby tow. Obarskiego. Sędzia sprawę odroczył. Zwrócił się do oskarżyciela st. posterunkowego Stolarskiego, co do środka zapobiegawczego. I oto p. Stolarski zażądał zastosowania wobec oskarżonych aresztu bezwzględnego, jako środka zapobiegawczego. Jako motyw oskarżyciel podał to, iż oskarżeni towarzysze biorą udział czynny w akcji wyborczej, “buntują” obywateli i zagrażają spokojowi publicznemu.

Sędzia (w powiatowym sądzie feruje wyroki jeden tylko sędzia) postanowił w stosunku do oskarżonych zastosować jako środek zapobiegawczy areszt bezwzględny. Charakterystycznem jest iż na rozprawę miał przybyć osobiście prokurator, w oczekiwaniu którego sprawa była przesunięta o parę godzin.

Ostatecznie w sprawie występował jako oskarżyciel policjant.

Po rozprawie towarzysze Obarski i Piątkowski zatrzymani zostali w areszcie w Wołominie, skąd przewieziono ich do jednego z więzień w Warszawie.

Robotnik: organ Polskiej Partyi Socyalistycznej.,
R.36, nr 343 (8 listopada 1930)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.