historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

kronika wydarzeń Radzymin wycinki XIX wiek

…do podnóżka Twego tronu

Od m. Radzymina w powiecie Stanisławowskim gubernji Warszawskiej NAJJAŚNIEJSZY PANIE! Zamiary ludzi lekkomyślnych, nieprzewidujących następstw, sprowadziły na nasz kraj nieszczęścia i klęski, które przez długi czas mogłyby się dać uczuć krajowi. Potęga oręża TWEGO NAJJAŚNIEJSZY PANIE koniec działaniom z tychże…