historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Dąbrowka religia wycinki XIX wiek

Kościół parafialny w Dąbrówce
0 (0)

Dnia 14-go września przypadała uroczystość Podwyższenia Ś-go Krzyża i zarazem dwuletnia rocznica poświęcenia i wprowadzenia nabożeństwa do nowo wybudowanego kościoła murowanego, pod wezwaniem Podwyższenia Ś-go Krzyża, we wsi Dąbrówce, powiecie radzymińskim, gubernii warszawskiej. Miejscowy proboszcz ks. Bartłomiej Pawalski, pragnąc wybudować…