Kościół parafialny w Dąbrówce

tygodnik illustrowany seria  t  nr   kwietnia   e
tygodnik illustrowany seria t nr kwietnia e

Dnia 14-go września przypadała uroczystość Podwyższenia Ś-go Krzyża i zarazem dwuletnia rocznica poświęcenia i wprowadzenia nabożeństwa do nowo wybudowanego kościoła murowanego, pod wezwaniem Podwyższenia Ś-go […]