historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Jadów kronika wydarzeń religia wycinki wydarzenia XIX wiek

Jubileusz
0 (0)

Z pow. radzymińskiego piszą do nas: „W dniu 25-ym lipca czcigodny ks. Stanisław Skowroński, proboszcz parafji Jadów, obchodził uroczyście ćwierćwiekowy jubileusz pracy swojej w winnicy Pańskiej. Na uroczystość tę przybyło duchowieństwo z dekanatu radzymińskiego ze swoim przewodnikiem, ks. kanonikiem Kozłowskim,…