Nowa kolej podmiejska

Kurjer Codzienny R
Kurjer Codzienny R.35, nr 230 (21 sierpnia 1899)

Dowiadujemy się, że grono kapitalistów warszawskich powzięło zamiar zbudowania kolejki od stacyi Wołomin dr. żel. warsz. petersburskiej do Radzymina, w celu zaprowadzenia stałego ruchu pasażerskiego […]