Bibljoteka w Jadowie

“Właśnie w tej oto czytelni, którą pan komisarz dla was zakłada, obok książek religijnych i pouczających o gospodarstwie, znajdziecie książki rosyjskie, z których nauczycie się, jak to trzeba poświęcać się za ojczyznę”.