Tylko 22 szkoły w powiecie radzymińskim

Pow. radzymiński ma 10 gmin, ilość zaś mieszkańców dochodzi prawie do 80 tys., szkół posiada tylko 22 i tak: w gminie Jadów — 2, Kamieńczyk —1, Klembów — 3, Małopole — 2, Międzyleś — 1, Radzymin — 4, Ręczaje — 4, Rudzienko — 1, Strachówka — 3 i Zabrodzie — 1. Wypada więc jedna szkoła w przybliżeniu na 3,700 osób. Gdy zważymy, że w stosunku do dorosłych jest czwarta część dzieci i że jedna szkoła mieści normalnie w sobie jakieś 50 uczniów, dojdziemy do wniosku, że niezbędna liczba szkół w pow. radzymińskim równa się cyfrze 400, tymczasem jest ich zaledwie 22, t. j. o 378 mniej, niż wymaga tego istotna potrzeba.

Close