Z Zielonki. W okresie letnich kawacji życie sportowe naszej młodzieży szkolnej odbywa się w tempie nieco słabszym, albowiem w Warszawie niemal całkiem zamiera: rozkłada się na szereg letnisk podmiejskich, jak Milanówek, Urle, Zielonka i t.d. Jednej z ubiegłych niedziel w Zielonce, grono uczni, należących przeważnie do Sekcji Gier Ruchowych przy Warsz. Kole Sportowem, urządziło zawody złożone z biegów u skoków, w których przyjęła udział młodzież nietylko z Zielonki ale i z Wołomina, Urli i Warszawy. Czytaj dalej