Uczmy się solidarności żydowskiej!

gazeta poranna 2 grosze
gazeta poranna 2 grosze

Przy domaganiu się zasiłków żydzi wszędzie występują ze swoją znaną natarczywością, przeto Komitet Obywatelski musi bronić sprawiedliwości, dzieląc zapomogi podług źródła, skąd ofiary przychodzą, a charakterystyczne jest ich zebranie w Jadowie, gdzie nawet pomoc sołtysa żyda (Jadów ma jednego sołtysa—żyda) — nie wiele pomogła.