historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja I Wojna Światowa Struga wycinki

Kursy żeńskie w Strudze

Od nowego roku szkolnego (1916/17) powstają w Strudze (st. kolejki Mareckiej) dwuletnie lub roczne kursy żeńskie ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i handlu. Założycielami tej nowej uczelni są pp. Rogulscy, właściciele „Kursów Handlowych” w Warszawie. Kursy będą przygotowywały swe wychowanice bądź do…