O szkodach zrządzonych przez wicher w dniu 4-ym lipca otrzymujemy wciąż jeszcze od czytelników szczegółowe sprawozdania. Przytaczamy tylko z niektórych następujące krótkie wyjątki: We wsi Guzowatce, gminie Małopolu w powiecie radzymińskim burza zaskoczyła niemal wszystkich mieszkańców przy grabieniu siana i koniczyny. Po chwili z ułożonych kop nie pozostało ani śladu; wicher zabrał siano i koniczynę, a nim ludzie dobiegli do wsi, w niektórych zagrodach był straszny obraz spustoszenia: kupy zwalisk i połamane drzewa.Czytaj dalej

Do rejestru handlowego, Działu B/XL, sądu okręgowego w Warszawie w dniu 24 września 1928 r., wciągnięto pod Nr. 5922: Mleczarnia Parowa Dobczyn, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki w dobrach Dobczyn, gm. Klembów, pow. radzymińskiego. Celem spółki jest założenie i eksploatacja mleczarni, przemysłowy przerób mleka i sprzedaż produktów mlecznych. Kapitał zakładowy 30,000 zł,, podzielony na 30 udziałów. Zarządcami są: Zygmunt Pachniewski z Warszawy, Leon Wiśniewski w dobrach Dobczyn, pow. radzymińskiego. Czytaj dalej