historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja Poświętne wycinki

Walka chłopów o szkołę

Na Komisji Budżetowej Sejmu podczas dyskusji nad budżetem Ministerstwa Oświaty pos. A. Łangier w przemówieniu swojem, mówiąc o zamykaniu szkół dla dzieci chłopskich, między innemi podał taki fakt: „Chłopi pragną oświaty, często o zdobycie oświaty muszą walczyć i za to…