W odwiedzinach u pierwszego profesora Politechniki — kobiety

Dr. Alicja Dorabialska, od kilku dni profesor nadzwyczajny chemji fizycznej na Politechnice Lwowskiej, musi nam darować tytuł tego wywiadu.  Sama naj­chętniej zatytułowałaby      go i zwięźle, informacyjnie w rodza­ju “Nominacja na Politechnice” i albo “Obsadzenie wakującej ka­tedry”.Czytaj dalej

Do czego doprowadziła lekkomyśność kom. Roszka?

Miasto Wołomin było wczoraj terenem niezwykłego zdarzenia. B. urzędnik zarządu miejskiego, p. Ryszard Michalski, zjawił się wczoraj w biurze zarządu miasta wraz z komornikiem położył areszt na całe urządzenie gabinetu komisarycznego burmistrza p. Roszko, na maszyny do pisania, krzesła, biurka, fotele itd., na ogólną sumę 700 zł. Jak się dowiadujemy, p. Michalski w swoim czasie zwolniony z posady, od półtora roku procesuje się z zarządem m. Wołomina o należne mu 2100 zł. Wszelkie upominanie się o pieniądze nie odnosiło żadnego skutku. I nawet okazanie wyroku sądowego p. Roszce doprowadziło do tego, że komisarz odmówił zapłacenia, oświadczając: „Może pan wszcząć kroki egzekucyjne”.Czytaj dalej

Piszą nam z pow. radzymińskiego: Przykłady idą z góry. W dolnych warstwach życia państwowego też brat bratu rączkę podaje i wspiera w potrzebie. Dzieje się to przytem w sposób zadziwiająco cyniczny. Niedaleko od Warszawy leży gmina Międzyleś, powiat radzymiński, kilkanaście kilometrów od stolicy. Ostatnie wybory dały tu przy pomocy różnych sztuczek większość “sanacji”. Wprawdzie ta większość składa się z najciemniejszych żywiołów okolicy, ale większość jest!Czytaj dalej