Akcja oddłużeniowa w Wołominie

Gmina miejska częstokroć musiała uciekać się do pożyczek większych łut mniejszych w różnych instytucjach finansowych. Przyszedł kryzys, spowodował zastój w przemyśle miejscowym i bezrobocie. Liczba mieszkańców zmalała i dziś wynosi niecałe 14.000. Dochody się skurczyły. Zadłużenie miasta łącznie z procentami wzrosło ponad 800 tysięcy złotych. Przeciętna wynosi na jednego mieszkańca miasta Wołomina zgórą 62 złote.