Pewnik Euklidesa a życie

Trybuna Robotnicza  nr
Trybuna Robotnicza nr

W geometrii Euklidesa czytamy: przez punkt poza prostą można przeprowadzić tylko jedną prostą równoległą do danej prostej. Nie można jednak odnieść pewnika tego do życia […]