Akcja budowy szkół

Jedną z głównych trosk Powiatowego Związku Samorządowego jest budowa szkól. Szkoły dotychczas w większości wypadków znajdują u nas pomieszczenie, zwłaszcza na wsi, w lokalach gospodarskich, nie nadających się na ten cel. Następnie na przyśpieszenie tej akcji wpływa duży przyrost dzieci, których z braku pomieszczenia w tym roku szkolnym znalazło się około 2000 poza szkołą.

W bieżącym roku szkolnym zostały wzniesione nowe gmachy i oddane do użytku dla typu szkól 7-mioklasowych w Radzyminie, Kobyłce i Wołominie. Ponadto oddano do użytku budynki szkolne, oba drewniane, w Zabrodziu i w Urlach dla typu szkól 4-ro klasowych, oraz drewniany budynek we wsi Radoszyna, gm. Strachówka pod szkołę dwuklasową. Również znajduje się wiele szkól w budowie. Zostaną one od dane do użytku na przyszły rok szkolny.

Fundusze zarówno na gmachy nowowybudowane, jak i na znajdujące się na ukończeniu wpływają z gmin wiejskich i miejskich. Akcja budowy szkół naogół rozwija się w powiecie dzięki zasiłkom Wydziału Powiatowego i wybitnemu poparciu Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkól Powszechnych. W akcji tej wykazuje wielką ofiarność ludność wsi, co należy podkreślić z prawdziwem uznaniem. Piękny przykład zrozumienia obywatelskiego daje ludność wsi Nadma, która na budowę 7 kl. szkoły złożyła ponad 4 tysiące złotych i dostarcza robocizny.

Poza budową szkół, Wydział Powiatowy otacza troskliwą opieką abiturientów szkól powszechnych, szczególnie pochodzących ze wsi. Opieka ta wyraża się w formie stypendjów dla najzdolniejszych uczniów, chętnie idących do szkól rolniczych. W b. roku budżetowym udzielono stypendjów 10 osobom.

Bohusław

Kurjer Poranny
R. 60, 1936, nr 90

 

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.