Akcja budowy szkół

Jedną z głównych trosk Powiatowego Związku Samorządowego jest budowa szkól. Szkoły dotychczas w większości wypadków znajdują u nas pomieszczenie, zwłaszcza na wsi, w lokalach gospodarskich, nie nadających się na ten cel. Następnie na przyśpieszenie tej akcji wpływa duży przyrost dzieci, których z braku pomieszczenia w tym roku szkolnym znalazło się około 2000 poza szkołą.

W bieżącym roku szkolnym zostały wzniesione nowe gmachy i oddane do użytku dla typu szkól 7-mioklasowych w Radzyminie, Kobyłce i Wołominie. Ponadto oddano do użytku budynki szkolne, oba drewniane, w Zabrodziu i w Urlach dla typu szkól 4-ro klasowych, oraz drewniany budynek we wsi Radoszyna, gm. Strachówka pod szkołę dwuklasową. Również znajduje się wiele szkól w budowie. Zostaną one od dane do użytku na przyszły rok szkolny.

Fundusze zarówno na gmachy nowowybudowane, jak i na znajdujące się na ukończeniu wpływają z gmin wiejskich i miejskich. Akcja budowy szkół naogół rozwija się w powiecie dzięki zasiłkom Wydziału Powiatowego i wybitnemu poparciu Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkól Powszechnych. W akcji tej wykazuje wielką ofiarność ludność wsi, co należy podkreślić z prawdziwem uznaniem. Piękny przykład zrozumienia obywatelskiego daje ludność wsi Nadma, która na budowę 7 kl. szkoły złożyła ponad 4 tysiące złotych i dostarcza robocizny.

Poza budową szkół, Wydział Powiatowy otacza troskliwą opieką abiturientów szkól powszechnych, szczególnie pochodzących ze wsi. Opieka ta wyraża się w formie stypendjów dla najzdolniejszych uczniów, chętnie idących do szkól rolniczych. W b. roku budżetowym udzielono stypendjów 10 osobom.

Bohusław

Kurjer Poranny
R. 60, 1936, nr 90

 

Loading

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.