Chłopskie uroczystości w Tłuszczu

Wielka uroczystość wręczenia sztandaru przez ob. posła Bagińskiego prezesowi i zarządowi powiatowemu P.S.L. Wyzwolenie odbyła się d. 2 czerwca. Dzięki wielkim staraniom i zabiegom Zarządu Powiatowego, działaczy naszych, naszego energicznego ob. posła Noska, uroczystość ludowa wypadła bardzo okazale i imponująco. Na miejsce zjazdu obrano Tłuszcz, który jest centrem naszego pow. najwygodniejszym na wszelkie zjazdy i zebrania powiatowe.

Zjechało się ludu gromada z całego pow., a także przybyli dzielni wyzwoleńcy z gm. Zabrodzkiej i z gm. Klembowskiej z pięknie ustrojoną banderją. Za to cześć im! Jest to podobno jedna z gmin pow. tutejszego najmocniej zorganizowana. Przybyły także 2 chłopskie orkiestry z Tłuszcza i Klembowa.

Według programu uroczystości ustawiony przed Domem Ludowym pochód ruszył przez miasto czwórkami z banderją na przedzie i sztandarem. Za banderją szła miejscowa orkiestra, za orkiestrą niesiono piękny wieniec na mogiłę św. p. Jana Pilińskiego-Adamowicza, redaktora pierwszej wychodzącej tu gazety „Siewby” w 1906 r., a następnie szedł pochód z zarządem pow. i obok posłami Bagińskim i Noskiem na przedzie. W pochodzie niesiono 3 wielkie transparenty, z których najwspanialej wyglądał z naczelnemi hasłami naszego Stronnictwa: „Wiedza, Władza i Ziemia dla Ludu”.

W takim porządku doszedł pochód do wsi kościelnej Postolisk odległej od Tłuszcza o 3 km., gdzie dołączył się do pochodu miejscowy Związek Strzelecki. W Postoliskach przed kościołem nastąpiło wręczenie sztandaru, zdjęcia fotograficzne, przemówienia: ob. posła Bagińskiego i ob. Bol. Koskowskiego, starego nie wiekiem, lecz pracą niepodległościową działacza, który słusznie w swem przemówieniu przypomniał.  jak w tutejszym pow. była prowadzona walka o niepodległość naszej Ojczyzny, jak w lasach rządowych pod Klembowem robiono tajne zebrania i zbrojne ćwiczenia, o której to pracy dopiero dziś możemy głośno mówić i słuchać. Toteż to przypomnienie zrobiło głębokie wrażenie na zgromadzonych, że i nasz powiat nie był odosobniony w zaszczytnej pracy o niepodległość naszej ojczyzny.

Po zakończeniu tych ceremonii pochód w tym samym porządku poszedł na cmentarz o 1 i pół km odległy w celu złożenia wieńca  na mogile ś.p. Adamowicza, gdzie znów były przemówienia o życiu i działalności ś.p. Adamowicza. Po powrocie do Tłuszcza odbył się Zjazd Powiatowy, na którym referat polityczny wygłosił poseł Bagiński a przemówienie jego przyjęto oklaskami.

Następnie dokonano wyboru delegatów na mający się odbyć Zjazd Walny w Warszawie, poczem Zjazd zamknięto. Po Zjeździe ob. poseł Nosek udzielał porad prawnych. Uroczystości nasze w Tłuszczu wykazały, że jedynie P.S.L. „Wyzwolenie” prowadzi rzetelną pracę nad podniesieniem politycznem. oświatowem i gospodarczem wsi polskiej, że chłop mazurski garnie się pod nasze sztandary. W dalszej pracy nieustawajmy.

Walenty Skowron

Wyzwolenie – dawniej Polska Ludowa
pismo tygodniowe ludu polskiego, polityczne, oświatowe, gospodarcze i społeczne
R.16 [i.e.14], nr 27 (30 czerwca 1929)

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.