Wyspa niemiecka na Mazowszu

W okolicy Wołomina, w miejscowościach Ręczaje, Józefin, Mostówka, Nadbiel, a także nieistniejących już Holendrach, aż do czasów II wojny światowej żyły społeczności osadników niemieckich. Dlaczego […]

Wołomin po rozbiorach Polski 

Nordman wycinek
Nordman wycinek

W 1794 r. małą wioskę Wołomin nabył od Nakwaskich świeżo nobilitowany mieszczanin Wawrzyniec Meyer, wzmiankowany w Herbarzu szlachty polskiej hrabiego Seweryna Uruskiego. Pobliskie i znacznie większe wtedy Lipiny pozostały własnością […]

Parafia Kobyłka w XVI wieku

bazylika w kobyłce
bazylika w kobyłce

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI w. podstawową jednostką administracyjno-kościelną była parafia, obejmująca z reguły kilka lub kilkanaście miejscowości. Dzięki wydaniu przez Adolfa Pawińskiego wielotomowego […]

“Babskie” rządy

Dom Strażaka w Zagościńcu, GRN Duczki, zbudowany przez strażaków czynem społecznym
Dom Strażaka w Zagościńcu, GRN Duczki, zbudowany przez strażaków czynem społecznym

Przewodniczącą GRN Duczki (pow. Wołomin) jest ob. Irena Skibowska. Strażacy na tym terenie bardzo sobie chwalą „babskie” rządy. Ob. Przewodnicząca bowiem interesuje się ich działalnością, […]