Zemsta nad rabusiami

Rabusie, którzy napadli na dom księdza Stypułkowskiego w Kłębowie pod Warszawą, zostali wyśledzeni i schwytani przez policję. Nazywają się oni: Ludwik Szreder, Michał Molcan, Mateusz […]

Z powodu braku dróg i wszelkich środków komunikacji

Trakt od osady Jadowa do Łochowa, i od Radzymina do Wołomina i wszystkie trakty w całym powiecie, znajdują się w stanie nader opłakanym. Mieszkamy o kilka mil pod Warszawą, z powodu jednak braku komunikacji, cała okolica nasza nie może się rozwinąć pod względem rolniczym i przemysłowym i raczej na dzikie pustkowie wygląda, niż na samotną podmiejską okolicę.

…do podnóżka Twego tronu

radzyminiacy do cara e
radzyminiacy do cara e

Od m. Radzymina w powiecie Stanisławowskim gubernji Warszawskiej NAJJAŚNIEJSZY PANIE! Zamiary ludzi lekkomyślnych, nieprzewidujących następstw, sprowadziły na nasz kraj nieszczęścia i klęski, które przez długi […]

Pogląd na gospodarstwo krajowe – Radzymin

W blizkości Warszawy, Radzymin i Nowydwór są dwa miasta najwięcej handlowne, zamieszkane po większej części przez żydów spekulantów i przekupniów. Żadnego tu nie ma przemysłu. W Radzyminie jest tylko fabryka kafli piecowych. Materyał gliniany wyborny, nie potrzebuje dodania krzemionki (piasku). Wyroby są piękne i dobre, kafel jeden z wyciskami sprzedaje się po gr. 18. Wartoby ich odbyt rozszerzyć na kraj cały, gliny jest podostatkiem, której pokład bogaty rozciąga się pod całem miastem.

Między najgorliwszemi ajentami

Demokrata polski e
Demokrata polski e

— Czytamy w korrespondencyi zamieszczonej w Commerce: a Między najgorliwszemi ajentami i sprawcami inkwizycyj warszawskich znajduje się niejaki Leuchte, podpułkownik żandarmeryi. Był on dawniej burmistrzem […]

Darowizna Kruzenszterna

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego
Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego

Z Warszawy, dn. 13. Sierpnia. Rada Administracyjna zatwierdziła akt darowizny, którym Alexander Kruzensztern, Szambelan Dworu J. C K. Mości, właściciel dóbr Radzimina, zapisał na własność […]

Dnia 17 czerwca. Serock.

Dla strzeżenia ważnej pozycyi Serocka, przy spływie Narwi z Bugiem, wysłano trzy szwadrony Krakusów, trzy bataliony dziesiątego pułku i cztery działa pod dowództwem Ambrożego Skarżyńskiego. […]

Obywatel Drewnicki

Wysłany d. 17 b.m. i r. w interesie rządowym nad Bug i Wisłę, w przejeździe moim przez wieś Marki, usłyszałem od tamecznych włościan, ze dnia 2 kwietnia r. b. p. Leon Drewnicki przybywszy, do
wspomnionej wsi ze swymi ochotnikami, zajął się natychmiast jak najgorliwiej spiesznem wystawieniem mostu na będącym tamże kanale przez Moskali zniszczonego. W godzinę później przybyła armja wojska naszego pod dowództwem Jenerała Andrychiewicza, a znalazłszy już przejście ułatwione, udała się bez zwłoki do miasta Radzymina. W dalszej drodze mojej gdym przybył do Radzymina, usłyszałem z jakiem uwielbieniem i szacunkiem mówili tameczni obywatele o panu Drewnickim, powiadając, że nim nadciągnęła armja polska pod kommendą jenerała Andrychiewicza, już p. Drewnicki przybył w awangardzie z swymi ochotnikami do Radzymina z którego nieprzyjaciele na pół godziny wprzódy ustąpili, szukając schronienia w przyległych lasach.