Szykany władz administracyjnych względem O.W.P.

W Markach w tym samym dniu na pół godziny przed rozpoczęciem zebrania właściciel sali odmówił jej udzielenia. Jak słychać ze strony „czynników” zagrożono mu odebraniem koncesji na kino i usunięciem syna, urzędnika gminy Marki z posady. Miało to jednak ten skutek, że powstało tam nowe koło Stron. Nar., liczące kilkudziesięciu członków za co Zarząd Okręgowy S. N. pozwala sobie podziękować nieproszonym „opiekunom”. W Wołominie w kilka dni imponującym wiecu S. N. odebrano koncesje na kino właścicielowi sali… Oto parę próbek walki zwolenników „ideologji” i jej skutki.

Połączone zebranie placówek Młodych O. W. P. z Jadowa i Strachówki

…p. Mianowski zobrazował obecne położenie polityczne i przedstawił w związku z tem zadania Obozu, zaś p. Andrzejewski w swem przemówieniu, nawiązując do uroczystości narodowej, zestawił ze sobą dwie blisko po sobie następujące rocznice: 3-go i 13-go maja. Następnie odbyła się dekoracja mieczykami Chrobrego 6-ciu kandydatów, w tem kierowniczki nowozałożonej sekcji żeńskiej przy placówce Strachówka. Zebranie zamknięto w podniosłym nastroju okrzykiem: „Niech żyje Wielka Polska”.

Zjazd lV-go podwarszawskiego rejonu Obozu Wielkiej Polski w Jadowie

Zjazd poprzedziła msza św. z kazaniem ks. Tworkowskiego z Radzymina. Po mszy św. uczestnicy zjazdu przemaszerowali w karnych czwórkach przez ulice miasta do miejscowej Strażnicy, gdzie nastąpiło otwarcie zjazdu oraz wygłoszono referaty. Przemawiał ks. Tworkowski, dr. Wiśniewski i dwaj delegaci Komitetu Dzielnicy kol. kol. Domański i Mianowski. Przemówienia przyjmowano długotrwałemi oklaskami.