Pan Burmistrz działa

wspinalnia OSP

Zewsząd dochodzą skargi na nieczynność władz miejskich, zewsząd utyskiwania na śpiączkę, którą są ogarnięte. Są jednak pewne chwa­lebne wyjątki, dowodzące, że nie jest znowu tak […]

Pożar w Kobyłkach pod Wołominem

Dziwne było zachowanie się miejscowej lud­ności, która widząc szerzącą się gwałtownie pożogę, w każ­dej chwili zagrażającą ich mieniu nie chciała nieść straży po­ mocy. Dopiero policja opornych zmobilizowała, zmuszając ich do pracy.

Pożar wsi Klembów

Bardzo pracowity żywot pędzi obecnie wołomińska straż ogniowa ochotnicza, niemal codziennie wyjeżdża do pożarów nietylko blizkich ale i dalekich. W dniu 22 lipca o godzinie […]

Pożar w Rasztowie

strazak e
strazak e

We wsi Raszków, gmina Klembów, odległej od Radzymina o wiorst pięć, w posesyi gospodarza Franciszka Grabowskiego, wynikł w samo południe z przyczyny niewiadomej, prawdopodobnie od […]

Straż ogniowa w Lipnej

osp klembow
Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego R.6, nr 385 (24 sierpnia 1911)

— Utworzona przed paru laty w Klembowie za Wołominem z inicyatywy miejscowego poprzedniego proboszcza, ks. Stanisława Kuczyńskiego, straż ogniowa ochotnicza rozwija coraz bardziej swoją pożyteczną […]

Zmiany w Klembowie

polak katolik e
polak katolik e

Ks. Stanisław Kuczyński, dotychczasowy proboszcz par. Klembów, dekanatu radzymińskiego, uzyskał translokatę do Marek pod Warszawą. Ks. Kuczyński pozostawia po sobie w Klembowie powszechny żal, jako […]

300 rubli dla OSP

osp wolomin  scaled
osp wolomin scaled

W niedzielę dnia 11 lipca odbyta się zabawa na cel straży ogniowej ochotniczej w Wołominie. Licznie zgromadzeni obywatele i letnicy przyczynili się do uświetnienia zabawy. […]

Straż ogniowa w Klembowie

klembow  osp
klembow osp

W parafji Klembowie, w powiecie radzymińskim pod Warszawą, powstała straż ogniowa ochotnicza. Utworzyli ją mieszkańcy parafji dzięki staraniom i zachęcie księdza Stanisława Kuczyńskiego, który przed […]