Telefon w pociągu

kolejka marecka  e
kolejka marecka e

Przed kilku dniami odbyły się na linii kolejki mareckiej, należącej do kolei Warszawsko-Wiedeńskiej próby telefonowania z pociągu, będącego w pełnym biegu. Nowy system jest wynalazkiem […]

Barbarzyński system

goniec poranny e
goniec poranny e

Przed tygodniem zasłabł nagle na jednej z ulic Warszawy zmarły przed kilku dniami Wacław Nałkowski. Do nieprzytomnego chorego zawezwano Pogotowie ratunkowe, które przewiozło go do […]

Zmarł Tytus Babczyński

tytus babczynski nekrolog e
tytus babczynski nekrolog e

Tytus Babczyński, b. profesor Szkoły Głównej,długoletni dziekan wydziału matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kawaler orderów, emeryt i b. obywatel ziemski, po długich cierpieniach, zasnął w Bogu dnia […]

Archeolodzy w Urlach

archeolodzy
Marian Wawrzeniecki i Kazimierz Stołyhwo w Urli przy rozkopywaniu kurhanów

Marian Wawrzeniecki i Kazimierz Stołyhwo w Urli przy rozkopywaniu kurhanów Łukasz RygałoAutora wspiera Wołomin Światłowód

Ochorowicz Julian

ksiega pamiatkowa zjazdu e
ksiega pamiatkowa zjazdu e

Ur. 1850 w Radzyminie, uk. gimn. w Lublinie 1867, wstąpił zaraz do Szk. Gł. Przez rok na wyd. filologii pisze rozprawę „O metodzie badań psychologicznych” […]

Kajetan Garbiński

…w roku 1839 przeniósł się z całą rodziną w Stanisławowskie do miasta Jadowa, będącego własnością tegoż hrabiego Zamojskiego. Tu przy umiejętnem zagospodarowaniu dóbr, z największą tak dla dziedzica jako i miejscowych włościan korzyścią, przez szczęśliwe zastosowanie systematu kolonizacyi włościan, dobry byt tychże znakomicie podniósł, i dochód z dóbr jednocześnie dziedzicowi w kilkakroć pomnożył.

Starożytne uroczyszcze

ruski inwalid e scaled
ruski inwalid e scaled

Wóyci gminy Cygów i gminy Wola Cygowska przesłali Towarzystwu wielką urnę czyli popielnicę, wykopaną na dziedzińcu dworskim wsi Cygów w Obwodzie Stanisławowskim, odległey o mile […]