Uroczystość ku czci zasłużonego bojownika o Polskę Ludową Feliksa Paplińskiego

W imieniu młodzieży Wołomińskich Zakładów Szklarskich nazwanych obecnie imieniem Feliksa Paplińskiego, przemówił przewodniczący koła ZMP Zdzisław Chajęcki: „W tym uroczystym momencie — powiedział on m. in. — my, młodzi robotnicy Zakładów im. Paplińskiego, zdając sobie sprawę z wielkości stojących przed nami zadań, przyrzekamy iść drogą, którą kroczył niezłomny bojownik o socjalizm — Feliks Papliński. Przyrzekamy codzienną wydajną pracą przyczyniać się do umocnienia potęgi Polski Ludowej, o którą przez całe swoje życie walczył Papliński“.