Huragan w czasach PRL

Wspomniane wyżej pozbawienie w 1961 roku “Huraganu” administracyjną decyzją władz sportu wojewódzkiego własności pobudowanych przez klub obiektów sportowych na Glinkach spowodowało w konsekwencji ograniczenie możliwości swobodnego używania obiektów sportowych, za korzystanie z których, klub musiał płacić poważne sumy ośrodkowi zgodnie z ustalonym taryfikatorem. Był to istotny czynnik ograniczający działalność sportową i organizacyjną klubu i był również powodem poważnego załamania się psychicznego kierownictwa i działaczy klubu, których przeważająca część na znak protestu wycofała się z działalności społecznej.

Ośrodek Wychowania Fizycznego w Wołominie

W Ośrodku tym młodzież miasta uczyć się może życia sportowego. ćwiczyć, rozwijać swe talenty, aby stać się godnym narybkiem dla wielkości naszego Sportu państwowego. Młodzież męska i żeńska, nie znająca zasad różnych gier sportowych poświęcić się może dokształceniu dzięki posiadaniu wszystkich przyrządów, oraz opieki fachowych instruktorów.