Nieład w gminie

Z okolicy Kłębowa, w powiecie radzymińskim pod Warszawą, piszą do nas: Mieliśmy w gminie trzy szkoły, ale za staraniem gminiaków i przy ich jedności, uzyskaliśmy […]

Nadzwyczajne zgromadzenie ZNPSP

glos nauczycielski e
glos nauczycielski e

Na wniosek jednego z kol. Oddział jednogłośnie zaprotestował przeciwko uzurpacyjnemu stanonowisku duchowieństwa, które wizytuje szkoły, interpelując kolegów co do ich wykształcenia, egzaminując uczniów i t.d. Protest postanowiono przesłać do centralnych władz oświatowych polskich, zaznaczając, iż powyższe stanowisko duchowieństwa jest niezgodne z Tym. Przepisami Depart. Wyz. i Ośw. Publ.