Wołomin w latach kryzysu gospodarczego 1930-1933

Burmistrz Stanisław Lange przemawia podczas Święta Morza, rok 1933
Burmistrz Stanisław Lange przemawia podczas Święta Morza, rok 1933

Rada Miejska stanowiła w tamtych latach arenę ostrej walki politycznej między zwolennikami BBWR a przedstawicielami opozycji. Ofiarą rozgrywek politycznych padł zasłużony burmistrz Wołomina Mieczysław Czajkowski, którego 21 maja 1932 r. odwołał ze stanowiska starosta powiatowy. W dwa tygodnie później grupa radnych zgłosiła votum nieufności dla wiceburmistrza Stanisława Langego, także zasłużonego działacza samorządowego w Wołominie. W rezultacie władze powiatowe powołały w Wołominie zarząd komisaryczny z Samkiem, a potem Teodorem Roszko na czele.

Krwawy targ w Jadowie

krwawy targ w jadowie ODQgZXUg
krwawy targ w jadowie ODQgZXUg

11 lipca 1932 roku w Jadowie rozegrały się tragiczne wydarzenia, w wyniku których zginęło i zostało rannych wiele osób. Opinia publiczna była nimi zbulwersowana i […]

Tajemnice promieniotwórczości

ABC pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkim R
ABC : pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkim R.7, nr 368 (17 grudnia 1932)

Doniosłe odkrycie polskiej uczonej W zakładzie Chemji Fizycznej Pol. Warsz. odkryto nowe własności promieniotwórcze pierwiast­ków o nieznanym dotychczas ro­dzaju promieniowania. Zjawisko to bada na drodze […]

Uroczystości w Ossowie

Rocznica bitwy pod Ossowem święcona będzie wyjątkowo podniośle, a mianowicie: w dniu 14 sierpnia odbędzie się uroczyste wprowadzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do kapliczki nowowzniesionej […]

O gospodarce Jadowa

wyzwolenie
wyzwolenie

Katowicka „Polonja“, pisząc o krwawych zajściach w Jadowie, stawia pytanie w jaki sposób doszło do wypadków. „W taki, pisze, że malutkie miasteczko Jadów, liczące tylko […]

Rozwiązanie Rady Miejskiej

Rozwiązanie Rady Miejskiej
Dobry Wieczór - ilustrowane pismo codzienne, R.4, nr 171 (28 lipca 1932)

Posunięcie to zostało wywołane małą inicjatywą pod względem gospodarczym, niedomaganiem gospodarki finansowej, nadmiernem obdłużeniem i naruszeniem sum przechodnich.