historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

chronologicznie dwudziestolecie międzywojenne religia Wołomin wspomnienia

Życie młodzieży wołomińskiej w latach 1920-1939 (I)
0 (0)

Zaginiony sztandar We wrześniu 1938 r. delegacje Katolickiego Stowarzyszenia Męskiego i Żeńskiego wzięły udział w trzydniowym ogólnopolskim zlocie młodzieży katolickiej w Częstochowie. W zlocie uczestniczyło 110 tys. Młodzieży zrzeszonej w KSMiŻ w całej Polsce. Delegacja wołomińska składała się z piętnastu…

dwudziestolecie międzywojenne Klembów Kraszew Stary kronika wydarzeń Polskie Stronnictwo Ludowe rolnictwo wycinki

Tłumiciele ruchu „wiciowego” w Radzymińskiem
0 (0)

Na terenie powiatu Radzymińskiego istnieje kilkanaście Kół Młodzieży „Wici” powstałych staraniem młodzieży poszczególnych wiosek. Niektóre z nich są już placówkami osiadłemi, to jest założonemi od kilku lat i już zżytemi z miejscowem starszem społeczeństwem, a także ze „sferami wyższemi”. Gorzej…

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Wołomin wycinki wydarzenia

Przybył z pielgrzymką warszawską ale powróci dopiero za 1 rok do Wołomina
0 (0)

Mnóstwo pątników ściągnęło do Częstochowy na 15 sierpnia. Przybył też niejaki Marjan Aleksander Bielewicz, obywatel z Wołomina, gdzie podobno ma nawet własny domek i dość liczną rodzinę. Przyjechał na odpust, jak sam twierdził, aby się wyspowiadać, otrzymać odpuszczenie grzechów i…