historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja I Wojna Światowa kronika wydarzeń Tłuszcz wycinki

Nadzwyczajne zgromadzenie ZNPSP

Na wniosek jednego z kol. Oddział jednogłośnie zaprotestował przeciwko uzurpacyjnemu stanonowisku duchowieństwa, które wizytuje szkoły, interpelując kolegów co do ich wykształcenia, egzaminując uczniów i t.d. Protest postanowiono przesłać do centralnych władz oświatowych polskich, zaznaczając, iż powyższe stanowisko duchowieństwa jest niezgodne z Tym. Przepisami Depart. Wyz. i Ośw. Publ.