Odbicie braci Wierzbów

odbicie braci wierzb w ii EqhYSvhNGXk
odbicie braci wierzb w ii EqhYSvhNGXk

Historia akcji na Urząd Gminy w Tłuszczu 31 maja 1944 r., aresztowania braci Wierzbów oraz ich odbicia z aresztu. Marcin Ołdak