Platforma „Zielonka”

Znajdująca się na 1036 wiorście kolei petersbursko-warszawskiej, między stacjami Wołomin-Warszawa, dla ruchu osobowego platforma „Zielonka” była wybudowana i utrzymywana kosztem właściciela majątku ziemskiego w pow. […]

Przystanek Zielonka

P. Bronisław Krasuski, właściciel majątku Zielonka, położonego na ósmej wiorście za Pragą, przy linii kolei petersburskiej, otrzymał z Petersburga od zarządu tej drogi zawiadomienie za […]

Willa literacka

Zaledwie istnieć zaczęła nowa instytucya w roku bieżącym zawiązana pod nazwą „Kasy literatów i dziennikarzy w Warszawie,” a wnet ze strony społeczeństwa doznała serdecznego przyjęcia: […]