Początki parafii prawosławnej w Wołominie sięgają 1930 roku.

Pierwsza cerkiew mieściła się w istniejącym do dzisiaj drewnianym domu na ulicy Tramwajowej (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Dom był własnością A. M. Michalczonków, Białorusinów pochodzących z Wileńszczyzny. Został poświęcony na świątynię 29 czerwca 1930 r. Zachował się album z fotografiami, które dokumentują wygląd wnętrza tego dawnego kościoła oraz życie parafialne wyznawców prawosławia w Wołominie. Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz Borys Sobolewski. Według pisemnej relacji drugiego proboszcza, późniejszego arcybiskupa Anafasjewa (Atanazego) Matrosa, który w latach 30. XX w. jako młody mnich odprawiał tu nabożeństwa wieczorne i świętą liturgię w niedziele, cerkiew była skromna i mieściła się na poddaszu domu Michalczonków.Czytaj dalej