Drewnica

nrUgLCKZ,^n!(óVaP^du w Drewnicy. (Str. lewa) Lekarz zakładu Dr. Białowiejski, • ycniinski, Dr. Bucelski, Dr. Rosental, Dr. Orłowski, mecenas Papieski (środek), i Dr. Wisłocki (strona prawa).
nrUgLCKZ,^n!(óVaP^du w Drewnicy. (Str. lewa) Lekarz zakładu Dr. Białowiejski, • ycniinski, Dr. Bucelski, Dr. Rosental, Dr. Orłowski, mecenas Papieski (środek), i Dr. Wisłocki (strona prawa).

Niedziela — dzień prześliczny; biorę aparat i wyruszam z domu, w celu zrobienia jakiejś wycieczki „in’s Grüne“. Traf zrządził, że spotykam jednego z członków Towarzystwa […]