W szkle gotowane

— Sam filmistor — informuje inż. Stanisław Śliwa, kierownik działu szkła technicznego „Vitropolu” —  będzie produkowany w Wołominie. Warunki obecne, podobnie jak w odniesieniu do szkła żaroodpornego, pozwalają na dostawy jedynie serii informacyjnej, w tym roku kilku tysięcy rożnów, bojlerów na wodę, kolb do laboratoriów. Tymczasem powstaje nowy oddział dla produkcji seryjnej. Jednocześnie szukamy kooperantów.

Gorące szkło

Postawmy sprawę po męsku: cży ludzkość już na zawsze skazana jest na garnki? Czy również na przyszłych kosmicznych biwakach będziemy używali odwiecznych garów, na których […]

Praca i służba

SAM
SAM

Prezes Józef Zimny – kierownik zakładu „B” reprezentuje w dyrekcji interesy OSP. Wyróżniający się strażacy otrzymują nagrody, a straż – środki transportu do wyjazdów na ćwiczenia i zawody. Jednak sami druhowie nie ze wszystkiego są zadowoleni. Z rozżaleniem konstatują brak zainteresowania swoja działalnością ze strony zakładowych organizacji społeczno-politycznych. Można by przecież zorganizować wspólnie imprezy o tematyce ppoż. dla pracowników, jakąś wycieczkę dla strażaków. Brak funduszów na działalność organizacyjną, na mundury wyjściowe. Tym bardziej to przykre, ie inne organizacje w Hucie są o wiele zasobniejsze.

Uroczystość ku czci zasłużonego bojownika o Polskę Ludową Feliksa Paplińskiego

W imieniu młodzieży Wołomińskich Zakładów Szklarskich nazwanych obecnie imieniem Feliksa Paplińskiego, przemówił przewodniczący koła ZMP Zdzisław Chajęcki: „W tym uroczystym momencie — powiedział on m. in. — my, młodzi robotnicy Zakładów im. Paplińskiego, zdając sobie sprawę z wielkości stojących przed nami zadań, przyrzekamy iść drogą, którą kroczył niezłomny bojownik o socjalizm — Feliks Papliński. Przyrzekamy codzienną wydajną pracą przyczyniać się do umocnienia potęgi Polski Ludowej, o którą przez całe swoje życie walczył Papliński“.

35 dni strajku “polskiego” w hucie szklanej “Vitrum”

strajk
strajk

Od 12 maja trwa strajk “polski” w hucie szklanej “Vitrum” w Wołominie. Robotnicy stanęli do akcji strajkowej w obronie nędznych zarobków, wynoszących od zł. 1,50 dziennie, które p.p. Renglewski i Franlajch chcieli jeszcze obniżyć. Płace w hucie tej są i tak najniższe w całej Polsce, pomimo, iż Wołomin jest miejscowością letniskową i artykuły żywnościowe są tam droższe w stolicy.

Nieuzasadniona akcja przeciwko hucie Vitrum

Jakkolwiek obecnie układ z robotnikami położył kres nieporozumieniom, to jednak zarówno ich podłoże, jak i akcja jednego z pism, oparta na nieuzasadnionych i krzywdzących zarzutach, skierowanych przeciwko poważnej placówce winny zwrócić na siebie baczną uwagę, gdyż są objawem niezdrowym i nienormalnym, tak pod względem społecznym, jak i gospodarczym.

Huta udziałowa w Wołominie

Kronika Rodzinna pismo dwutygodniowe R
Kronika Rodzinna pismo dwutygodniowe R

W hucie pracują przedewszystkiem udziałowcy i pewna tylko ilość rąk pomocniczych jest z poza grona wspólników. Kapitał zakładowy huty wynosi około 50 tysięcy rubli. Udziały są różnej wielkości, przeważnie parusetrublowe, przyczem robotnicy są przeważnie udziałowcami firmowymi, gdy większość inteligentów przystąpiła do spółki w charakterze udziałowców komandytowych, jako tylko dostarczycieli kapitału, nie zajmujących się bezpośrednio sprawami huty.

Huta Robotnicza

robotnik polski e
robotnik polski e

W Wołominie istniejąca tam huta szklana Lejby Szrettera została zamknięta przed 3 miesiącami. Część robotników z liczby 600 porozjeżdżała się, część zaś postanowiła wytrwać. Tym […]