historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

chronologicznie dwudziestolecie międzywojenne huty szkła II Wojna Światowa Praca PRL przed I Wojną Światową przemysł Vitrum Wołomin Wołomin

Huta Szkła w Wołominie (1905-1999)

Pierwsze lata  Na początku XX w. mała dotąd wieś Wołomin zaczęła szybko przekształcać się w osadę miejską. Głównym czynnikiem miastotwórczym była uruchomiona już w 1862 r. linia kolejowa ze stacją Wołomin oraz powstała w drugiej połowie 1905 r. huta szkła Wołomin, własność kapitału żydowskiego, a konkretnie Szlamy Kona….

PRL przemysł Wołomin Wołomin wycinki

Gorące szkło

Postawmy sprawę po męsku: cży ludzkość już na zawsze skazana jest na garnki? Czy również na przyszłych kosmicznych biwakach będziemy używali odwiecznych garów, na których lawinowy postęp techniczny odbije się jedynie odmiennym kształtem uszek? Takie pytania cisnęły mi się na…

chronologicznie huty szkła kronika wydarzeń PRL przemysł tematyka Vitrum Wołomin wycinki

Huta Szkła „VITRUM” w Wołominie woj. warszawskiego

Huta Szkła „Vitrum” w Wołominie” przejęta została w październiku 1945 r. przez Dyrekcję Przemysłu Miejscowego w Pruszkowie z rąk Warszawskiego Zjednoczenia Materiałów Budowlanych. W chwili przejęcia znajdowała się ona w stanie kompletnej dewastacji i zniszczenia, dochodzącego do 60%, zabudowania fabryczne…

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń przemysł Vitrum Wołomin wycinki

Nieuzasadniona akcja przeciwko hucie Vitrum

Jakkolwiek obecnie układ z robotnikami położył kres nieporozumieniom, to jednak zarówno ich podłoże, jak i akcja jednego z pism, oparta na nieuzasadnionych i krzywdzących zarzutach, skierowanych przeciwko poważnej placówce winny zwrócić na siebie baczną uwagę, gdyż są objawem niezdrowym i nienormalnym, tak pod względem społecznym, jak i gospodarczym.