Początki I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie

W Wołominie życie wracało do normy, tworzyły się nowe władze miejskie. We wrześniu zaczął pracować miejski magistrat z pierwszym burmistrzem, p. Suchnickim. Powstała też Rada Miejska – z przewodniczacym p. Stanisławem Szubińskim zasłużonym dla miasta nauczycielem. Powołano do życia Komendę Milicji Obywatelskiej, tworzono partie polityczne. Stopniowo uruchamiano zakłady pracy i szkoły. W dwóch Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 4 rok szkolny rozpoczął się w dniu 1 października – jeszcze pod ostrzałem dział niemieckich.

Przeprowadzka Liceum Ogólnokształcącego

Dnia 1 lipca 1957 r. nastąpił podział szkoły 11-letniej na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową. Nasze Liceum zostało przeniesione do nowego budynku po drugiej stronie miasta. Przy przeprowadzce w dniach 24, 27 i 28 czerwca pomagała chętnie młodzież naszej Szkoły zorganizowana w ekipy pomocnicze przez p. dyr. Jankowicza.

Studniówka!

Grała orkiestra z Jednostki Wojskowej z Rembertowa. Świetnie grała ona najnowszy obecnie przebój “Bella bella Donna”. cały korytarz trząsł się od tupotu. Większość tańczyła “rock and rollem”. Pan Dyrektor z obawy, aby nie załamała się podłoga no i w celu obrony naszych ludowych, polskich tańców zakazał grania rumb. Wielbiciele “rock and rolla” pospuszczali głowy. To dopiero los. Co tu robić? I wpadli na świetny pomysł…