Zarys historii stacji kolejowej w Klembowie

Stacja w Klembowie była pierwszą, która powstała pomiędzy Wołominem i Tłuszczem. Pierwsze informacje o próbie jej założenia pochodzą z 1900 roku, o czym donosi Kurier Warszawski: “W lesie (…) 3 wiorsty (od miejscowości – przyp. KB) Klembów jeszcze w roku bieżącym ma być otwarty przystanek pasażerski.” Przystanku prawdopodobnie nie udało się otworzyć, ponieważ “Kurier Warszawski” z lutego 1902 roku informuje co następuje: “na prośbę gminy Klembów do zarządu kolei petersburskiej o otwarcie przystanku pomiędzy stacjami Wołomin a Tłuszcz (…) zarząd kolei zawiadomił urząd gminny, że przystanek może być otworzony z warunkiem poniesienia wydatków przez gminę wspomnianą.

4 wiorsty od mostu

Na teraz w obrębie Pragi, nie są jeszcze prowadzone roboty na gruncie; o 4 wiorsty dopiero od mostu, po prawej stronie traktu Radzymińskiego widzieć można takowe i te następnie spostrzedz się dają około wsi Ząbki (w pow. Warszawskim), wsi Wołumina, Kłębowa, Jasiennicy, Tłuszczu, Chrzęsna, miasta Jadowa, wsi Łochowa (położonych w pow. Stanisławowskim), wsi: Wielkiego, Kiełczewa, Prostyni (w pow. Siedleckim), wsi Małkini, miasta Czyżewa w pow. Ostrołęckim), wsi: Dąbrowy, Gąsówki (w pow. Łomżyńskim), zkąd też droga przeszedłszy granicę wchodzi do gubernji Grodzieńskiej, w bliskości miasta Suraza i następnie prowadzi do Białegostoku.